esmaspäev, 25. märts 2019

Joonistuskonkurss “Laulupidu 2069”

Joonistuskonkursile oodatakse noorte kunstnike nägemust laulupeost 50 aasta pärast. Osalema on oodatud kõik lapsed ja noored vanuses 7-18 eluaastat. Töid saab konkursile saata 11. märtsist kuni 30. aprillini 2019.
Konkursiga ärgitatakse lapsi ja noori Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta puhul tutvuma lähemalt laulu- ja tantsupidude ajalooga ja mõtlema, milline võiks traditsioon olla 50 aasta pärast.
Kõiki saadetud töid hinnatakse kokku neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 10.-12. klass. Igas vanuserühmas valitakse välja parim konkursile saadetud töö.
Konkursile saadetav töö peab olema paberkujul, tasapinnaline ja A3 formaadis. Joonistus- või maalimistehnika on vabalt valitav. Saadetud tööle tuleb lisada etikett joonistuse pealkirja ning autori nime, kooli, klassi ja juhendaja infoga. Töö pöördele tuleb lisada autori nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
Töö tuleb saata ERRi Lastejaamale posti teel hiljemalt 30. aprillil 2019 aadressil Gonsiori 27, Tallinn 15029.
Konkurssi korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja ERRi Lastejaam koostöös MTÜ Kunstihariduse Ühingu ja Kumu kunstimuuseumiga.